Utilizarea acestui site pus la dispoziţie de către Linde Gaz România este supusă următoarelor prevederi:

1. Drepturi de marcă şi de autor, drepturi de utilizare

Întregul conţinut al site-ului, de exemplu texte, imagini, grafice, înregistrări sonore, animaţii şi înregistrări video, inclusiv logourile firmelor şi mărcile, precum şi designul site-urilor web ale Linde Gaz România sunt protejate prin dreptul de marcă şi de autor, precum şi prin alte drepturi destinate protecţiei proprietăţii intelectuale. Sunt interzise distribuirea, modificare sau copierea elementelor de conţinut ale acestor pagini, inclusiv framing-ul, respectiv utilizarea tehnicilor de framing.

Societatea Linde Gaz România atrage atenţia asupra faptului că site-ul conţine şi imagini supuse dreptului de autor al terţilor.

Prin intermediul acestui site nu sunt acordate drepturi de licenţă sau alte drepturi de utilizare a elementelor specifice dreptului de proprietate intelectuală conţinute, inclusiv drepturile de marcă şi de autor. Pentru copierea, distribuirea, reproducerea, transmiterea sau alte forme de utilizare a acestui drept de proprietate intelectuală este necesar acordul în formă scrisă din partea Linde Gaz România. Nu este permisă nici copierea, distribuirea, modificarea sau punerea la dispoziţia terţilor a celorlalte elemente de conţinut ale site-ului. În special pentru utilizarea textelor, pasajelor de text sau a materialelor vizuale este necesar acordul prealabil din partea societăţii Linde Gaz Romania.

Este permis expres utilizatorilor site-ului să realizeze o copie individuală a site-ului web pentru utilizarea proprie, în măsura în care această copie este folosită în scopuri personale, fără caracter comercial şi dacă astfel nu este modificat conţinutul. Toate informaţiile cu privire la drepturile de proprietate intelectuală trebuie menţinute la nivelul copiilor sau, în măsura în care urmează a fi utilizate numai extrase ale site-ului web, aceste informaţii trebuie inserate în mod corespunzător. Este permisă utilizarea în comunicarea publică a elementelor de conţinut ale comunicatelor de presă şi ale altor documente clasificate ca publice. Această prevedere nu se aplică însă pentru documentele protejate prin drepturile de marcă, de autor sau prin alte dispoziţii legale.

2. Limitarea răspunderii

Informaţiile conţinute la nivelul site-ului web sunt verificate în mod permanent de către societatea Linde Gaz România şi sunt actualizate. Chiar dacă societatea Linde Gaz România manifestă în acest context un nivel maxim de diligenţă, nu se poate garanta că site-ul nu prezintă nicio eroare. Din acest motiv, societatea Linde Gaz România nu îşi asumă nicio răspundere sau garanţie - expres sau tacit – cu privire la actualitatea, corectitudinea sau caracterul complet al informaţiilor puse la dispoziţie. Acelaşi regim se aplică pentru toate celelalte site-uri web care pot fi accesate prin hyperlink de pe pagina de internet a Linde Gaz România, indiferent dacă acestea sunt puse la dispoziţie de către filialele Linde Gaz România sau de către terţi. Societatea Linde Gaz România nu îşi asumă nicio răspundere pentru aceste pagii de internet şi nicio responsabilitate pentru măsurile destinate protecţiei datelor ale administratorilor acestor pagini de internet.

Societatea Linde Gaz România îşi rezervă dreptul de a modifica sau a completa informaţiile şi datele puse la dispoziţie, în orice moment şi fără notificarea prealabilă. Orice informaţii conţinute pe site-ul societăţii Linde Gaz România cu privire la viitorul societatii au la bază presupunerile şi estimările conducerii Linde Gaz România, motiv pentru care sunt supuse riscurilor şi incertitudinilor. Societatea Linde Gaz România nu are obligaţia de a actualiza informaţiile cu privire la viitorul societatii şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de afirmaţii.

Societatea Linde Gaz România poate refuza în orice moment accesul la acest site şi nu îşi asumă nici garanţie pentru disponibilitatea fără întrerupere a acestui site.

Chiar dacă Linde Gaz România depune toate eforturile posibile pentru a evita virusarea site-ului, nu poate fi asumată nicio garanţie în acest sens.

3. Datele utilizatorilor

Pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră, veţi fi rugat să comunicaţi date cu privire la persoana dumneavoastră. Punerea la dispoziţie a acestor date se realizează cu caracter voluntar, acestea urmând a fi utilizate exclusiv pentru procesarea solicitării dumneavoastră. Toate datele sunt colectate, stocate, procesate şi utilizate în acord cu normele în vigoare cu privire la protecţia datelor.

4. Legislaţia aplicabilă

Prezentele Condiţii de utilizare, precum şi toate întrebările şi litigiile în asociere cu utilizarea acestui site sunt reglementate de legislaţia României , cu excluderea normelor de drept privat internaţional şi a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri.