Informaţii personale

RO_Linde_Store este decis să vă protejeze şi să respecte confidenţialitatea. Puteţi vizita RO_Linde_Store pe Web fără să ne informaţi cine sunteţi sau fără a da nicio informaţie despre dumneavoastră. Când este necesar, în scopuri de livrare sau facturare, informaţiile personale sunt memorate într-un server securizat, iar aceste informaţii nu vor fi niciodată vândute unei terţe părţi sau utilizate pentru a fi contactat fără consimţământul dumneavoastră.


Dacă alegeţi să ne daţi informaţii personale prin Internet de care am putea avea nevoie pentru a coresponda cu dumneavoastră sau pentru a procesa o comandă, intenţionăm să vă informăm cum vom utiliza aceste informaţii. Dacă ne comunicaţi faptul că nu doriţi ca aceste informaţii să fie folosite ca suport pentru continuarea contactului cu dumneavoastră, vă vom respecta dorinţa.


Informaţiile colectate de către RO_Linde_Store sunt folosite în mod intern de către angajaţii autorizaţi ai magazinului RO_Linde_Store pentru trei scopuri principale. În primul rând, colectăm informaţii pentru a determina cum să ne îmbunătăţim site-ul, observând ce zone, caracteristici şi produse sunt cele mai populare. În al doilea rând, colectăm informaţii pentru a personaliza site-ul pentru clienţii noştri. De exemplu, în viitor, vom putea să recomandăm produse sau caracteristici care ar putea fi pe placul dumneavoastră, ţinând cont de ceea ce v-a plăcut în trecut. În cele din urmă, ţinem evidenţa domeniilor de la care ne vizitează lumea. Noi analizăm aceste date pentru tendinţe şi statistici şi apoi renunţăm la ele.


Acesta este angajamentul nostru în faţa dumneavoastră.