Utilizarea acestui site pus la dispoziţie de către Linde Gaz România este supusă următoarelor prevederi:

1. Drepturi de marcă şi de autor, drepturi de utilizare

Întregul conţinut al site-ului, de exemplu texte, imagini, grafice, înregistrări sonore, animaţii şi înregistrări video, inclusiv logourile firmelor şi mărcile, precum şi designul site-urilor web ale Linde Gaz România sunt protejate prin dreptul de marcă şi de autor, precum şi prin alte drepturi destinate protecţiei proprietăţii intelectuale. Sunt interzise distribuirea, modificare sau copierea elementelor de conţinut ale acestor pagini, inclusiv framing-ul, respectiv utilizarea tehnicilor de framing.

Societatea Linde Gaz România atrage atenţia asupra faptului că site-ul conţine şi imagini supuse dreptului de autor al terţilor.

Prin intermediul acestui site nu sunt acordate drepturi de licenţă sau alte drepturi de utilizare a elementelor specifice dreptului de proprietate intelectuală conţinute, inclusiv drepturile de marcă şi de autor. Pentru copierea, distribuirea, reproducerea, transmiterea sau alte forme de utilizare a acestui drept de proprietate intelectuală este necesar acordul în formă scrisă din partea Linde Gaz România. Nu este permisă nici copierea, distribuirea, modificarea sau punerea la dispoziţia terţilor a celorlalte elemente de conţinut ale site-ului. În special pentru utilizarea textelor, pasajelor de text sau a materialelor vizuale este necesar acordul prealabil din partea societăţii Linde Gaz Romania.

Este permis expres utilizatorilor site-ului să realizeze o copie individuală a site-ului web pentru utilizarea proprie, în măsura în care această copie este folosită în scopuri personale, fără caracter comercial şi dacă astfel nu este modificat conţinutul. Toate informaţiile cu privire la drepturile de proprietate intelectuală trebuie menţinute la nivelul copiilor sau, în măsura în care urmează a fi utilizate numai extrase ale site-ului web, aceste informaţii trebuie inserate în mod corespunzător. Este permisă utilizarea în comunicarea publică a elementelor de conţinut ale comunicatelor de presă şi ale altor documente clasificate ca publice. Această prevedere nu se aplică însă pentru documentele protejate prin drepturile de marcă, de autor sau prin alte dispoziţii legale.

2. Limitarea răspunderii

Informaţiile conţinute la nivelul site-ului web sunt verificate în mod permanent de către societatea Linde Gaz România şi sunt actualizate. Chiar dacă societatea Linde Gaz România manifestă în acest context un nivel maxim de diligenţă, nu se poate garanta că site-ul nu prezintă nicio eroare. Din acest motiv, societatea Linde Gaz România nu îşi asumă nicio răspundere sau garanţie - expres sau tacit – cu privire la actualitatea, corectitudinea sau caracterul complet al informaţiilor puse la dispoziţie. Acelaşi regim se aplică pentru toate celelalte site-uri web care pot fi accesate prin hyperlink de pe pagina de internet a Linde Gaz România, indiferent dacă acestea sunt puse la dispoziţie de către filialele Linde Gaz România sau de către terţi. Societatea Linde Gaz România nu îşi asumă nicio răspundere pentru aceste pagii de internet şi nicio responsabilitate pentru măsurile destinate protecţiei datelor ale administratorilor acestor pagini de internet.

Societatea Linde Gaz România îşi rezervă dreptul de a modifica sau a completa informaţiile şi datele puse la dispoziţie, în orice moment şi fără notificarea prealabilă. Orice informaţii conţinute pe site-ul societăţii Linde Gaz România cu privire la viitorul societatii au la bază presupunerile şi estimările conducerii Linde Gaz România, motiv pentru care sunt supuse riscurilor şi incertitudinilor. Societatea Linde Gaz România nu are obligaţia de a actualiza informaţiile cu privire la viitorul societatii şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de afirmaţii.

Societatea Linde Gaz România poate refuza în orice moment accesul la acest site şi nu îşi asumă nici garanţie pentru disponibilitatea fără întrerupere a acestui site.

Chiar dacă Linde Gaz România depune toate eforturile posibile pentru a evita virusarea site-ului, nu poate fi asumată nicio garanţie în acest sens.

3.Prelucrarea datelor cu caracter personal și politica de utilizare a cookie-urilor

Informații detaliate sunt prezentate în secțiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal” a acestui site

4. Declinarea responsabilității

Conținutul site-ului linde-onlineshop.ro a fost realizat cu mare atenţie pentru introducerea corectă a datelor şi respectarea acurateţei informaţiilor. Cu toate acestea, există probabilitatea existenţei unor erori. Din acest motiv, Linde Gaz România nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini etc.

În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, Linde Gaz România îşi rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută. De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători. Valoarea maximă a obligaţiilor Linde Gaz România faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Linde Gaz România de la clientul respectiv.

5.Fraudă

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONŢINUTUL SITE-ULUI LINDE-ONLINESHOP.RO SAU DE A AFECTA PERFORMANŢELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL LINDE-ONLINESHOP.RO VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI LINDE-ONLINESHOP.RO ŞI VA FACE OBIECTUL UNEI PLÂNGERI PENALE LA ORGANELE DE POLIŢIE, ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT

6.Litigii

Orice litigiu apărut între Clienţi şi Linde Gaz România va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române, de pe raza municipiului Timişoara.

Fiind de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare, clientul îşi asumă în totalitate răspunderea pentru respectarea acestora.